Найдено 50+ «F»

FERRUM

Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

мед. железо (iron, ferrum) Основной микроэлемент.  — Повышает количество гемоглобина в крови — красных кровяных телец. — Необходимо для переноса кислорода красн

FACE VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. номінальна вартість; номінал номінальна сума, вказана на фінансовому документі; ♦ номінальною вартістю є, напр., сума, виписана на посвідченому чекові (ce

FEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. плата; платіж; винагорода; оплата; внесок; плата за послуги; комісія; гонорар; 2. фін. збір 1. фінансова операція, що завершує виконання робіт чи послуг

FINANCIAL BUDGET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. фінансовий бюджет; фінансовий план ▷ «budget»

FINANCIAL GEARING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. австрал., англ. платоспроможність; фінансовий важіль; леверидж; співвідношення власних і позикових коштів ▷ «leverage»

FIXED EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система фіксованого валютного курсу ▷ «exchange rate»

FIXED LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

FIXED OVERHEAD COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. постійні накладні витрати ▷ «fixed costs»

FLOATING EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система плаваючого валютного курсу ▷ «exchange rate»

FLUCTUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. коливання; нестійкість; зміна зміни, в процесі яких підвищуються або знижуються ціни, ставки, суми, обсяги тощо чого-небудь; ♦ прикладом може бути коливанн

FOREIGN CURRENCY EXCHANGE RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну валюти ▷ «exchange rate»

FRANCHISEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. франчайзі, франчайзингоотримувач ▷ «franchise»

FRANCHISER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. франчайзер, франчайзингодавець ▷ «franchise»

CASH FLOW STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. звіт про обіг грошей; звіт про грошовий обіг; звіт про рух готівки; звіт про рух наявних коштів; звіт про рух ліквідності; звіт про рух реальних коштів ▷

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EFTPOS) банк., торг., роз. електронний переказ грошей за фактом продажу електронна система, яка дозволяє покупцеві (buyer¹) оплатити закупівлю кредитною (cred

EQUITY FINANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. фінансування власним коштом; фінансування за рахунок власного капіталу капітал (capital²), мобілізований підприємством, установою і т. д. за рахунок емісії

EX POST FACTO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. зворотна сила; дія зі зворотною силою; зворотна чинність правовий термін, що свідчить про зворотну силу закону ═════════◇═════════ ex post facto — лат. до

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. звіт про зміни фінансового стану ▷ «financial statements»

TRUE AND FAIR VIEW

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. правдиве і безстороннє зображення; точне відображення стану діяльності (компанії) ▷ «audit» ▷ «auditor»

СТАТУТНИЙ ФОНД (АНГЛ. STATUTE FUND)

Економічний словник

сума коштів, потрібна, щоб розпочати діяльність підприємства. Створюється за рахунок внесків партнерівзасновників. До с. ф. зараховують вартість основних та обіг

Время запроса ( 0.722314378 сек)
T: 0.726173017 M: 1 D: 0