Найдено 200+ «N»

NATRIUM

Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

мед. натрий (natrium) и хлор (chlorine) Это основные держатели осмотического давления, которое предотвращает утечку воды из кровеносных сосудов в прилежащие тка

NIACIN

Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

мед. ниацин (niacin) Водорастворимый витамин.  — Высвобождает энергию в тканях и клетках тела. — Способствует укреплению нервной системы и улучшению пищеварения

N-ORDER LOGIC

Англо-український комп'ютерний словник

числення предикатів N-ного порядку

N-PLUS-A-HALF LOOP

Англо-український комп'ютерний словник

цикл типу "N плюс одна друга", цикл із виходом з середини тіла

NAKED MACHINE

Англо-український комп'ютерний словник

"гола" машина (без програмного забезпечення)

NAME DAEMON

Англо-український комп'ютерний словник

програма, яка конвертує імена в Internet адреси

NAME RESOLUTION

Англо-український комп'ютерний словник

асоціювання імені з місцем у мережі

NATIVE MODE

Англо-український комп'ютерний словник

режим роботи у власній системі команд

NATIVE-MODE COMPILER

Англо-український комп'ютерний словник

"рідний" транслятор (що породжує об'єктний код у власній системі команд тієї машини, на якій виконується трансляція)

NEAR PLANE

Англо-український комп'ютерний словник

передня площина (у машинній графіці)

NEST

Англо-український комп'ютерний словник

гніздо; блок однотипних даних

NETWORK ACTIVE UPSTREAM NEIGHBOR

Англо-український комп'ютерний словник

(NAUN) у мережі IEEE 802.5 найближчий верхній активний пристрій

NETWORK ARCHITECTURE

Англо-український комп'ютерний словник

архітектура мережі ЕОМ; архітектура мережі передачі даних

NETWORK BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(NetBIOS) мережева базова система вводу/виводу (стандартний мережевий інтерфейс)

NETWORK INTERFACE CARD

Англо-український комп'ютерний словник

(NIC) мережева інтерфейсна карта (карта під PCI чи PCMCIA слот, яка під'єднує до комп'ютера пристрій, що в свою чергу під'єднаний до іншого комп'ютера)

NETWORK LAYER PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

протокол мережевого рівня, мережевий протокол (рівень протоколу мережі передачі даних, що регламентує обмін пакетами даних між двома станціями мережі)

NETWORK NEWS TRANSPORT PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(NNTP) протокол передачі мережевих новин через TCP/IP

NETWORK PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

мережевий протокол (сукупність правил, що регламентують передачу інформації в мережі)

NETWORK USER INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(NUI) мережевий інтерфейс користувача

NEW TECHNOLOGY FILE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(NTSF) файлова система нової технології (тип файлової системи, яка забезпечує збоєстійкість та підвищену безпеку файлової структури)

NIL

Англо-український комп'ютерний словник

1 порожній показник (у мові Паскаль) 2 порожній список (у мові Лісп)

NINE'S COMPLEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

порозрядне доповнення в десятковій системі; доповнення до дев'яти

NODE

Англо-український комп'ютерний словник

1 вершина (дерева чи графа) 2 вузол (мережі передачі даних чи мережі ЕОМ)

NON-IMPACT PRINTER

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій безконтактного друку, безконтактний принтер

NONCONTIGUOUS

Англо-український комп'ютерний словник

складається з декількох несуміжних ділянок

NONDESTRUCTIVE BACKSPACE

Англо-український комп'ютерний словник

повернення без видалення (у вивідних пристроях і системах підготовки текстів)

NONEQUIVALENCE

Англо-український комп'ютерний словник

нерівнозначність, нееквівалентність; (операція) що виключає ЧИ

NONSWAPPABLE

Англо-український комп'ютерний словник

що не вивантажується (про програму чи процес)

NONWRAP MODE

Англо-український комп'ютерний словник

режим без автоматичного переносу рядка

NOT OPERATING PROPERLY

Англо-український комп'ютерний словник

(NOP) некоректно працюючий (про комп'ютер, програму, операційну систему)

NUMERAL

Англо-український комп'ютерний словник

1 запис числа 2 (десяткове) число

NUMLOCK

Англо-український комп'ютерний словник

НамЛок (клавіша переходу між режимом вводу цифер і режимом керування курсором на Numpad)

"ФЕРСТ НЭШНЛ БАНК ОФ ЧИКАГО" (THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO)

Энциклопедический словарь естествознания

"ФЕРСТ НЭШНЛ БАНК ОФ ЧИКАГО" (The First National Bank of Chicago) , коммерческий банк США. Основан в 1863. 22 отделения в стране, 11 отделений, 6 представительст

"ЭНТЕ НАЦИОНАЛЕ ИДРОКАРБУРИ" (ENTE NAZIONALE IDROCARBURI) (ЭНИ)

Энциклопедический словарь естествознания

"ЭНТЕ НАЦИОНАЛЕ ИДРОКАРБУРИ" (Ente Nazionale Idrocarburi) (ЭНИ) , итальянская государственная нефтяная компания. Основана в 1953. Предприятия нефтегазовой, химич

"ЮНАЙТЕД СТЕЙТС НЬЮС ЭНД УОРЛД РИПОРТ" (UNITED STATES NEWS AND WORLD REPORT")

Энциклопедический словарь естествознания

"ЮНАЙТЕД СТЕЙТС НЬЮС ЭНД УОРЛД РИПОРТ" (United States News and World Report") , еженедельный политико-экономический журнал в США, с 1933, Вашингтон.

ADVANCED DIGITAL NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

(ADN) новітня цифрова мережа (застосовується для ліній не менше 56Kbps)

ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

(ARPANet) сучасна агентна сітка дослідних проектів (попередник Інтернету. Розроблена в 60-ті роки ХХ ст. американським департаментом оборони)

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

Англо-український комп'ютерний словник

(ANSI) Американський Національний Інститут Стандартів

BECAUSE IT'S TIME NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

(BITNET) "Тому, Що Це Часова Мережа". Одна з перших міжнародних комп'ютерних мереж, створена на початку 80-х рр. 20 ст. Несумісна з Internet

BINARY NUMERAL

Англо-український комп'ютерний словник

1 двійкова цифра 2 двійкове число

CALL BY NAME

Англо-український комп'ютерний словник

1 виклик по імені 2 передача параметрів

COMPUTER NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

мережа ЕОМ, обчислювальна мережа

DATA DEFINITION NAME

Англо-український комп'ютерний словник

(ddname) ім'я опису (визначення) даних (у мові керування завданнями JCL)

DOMAIN NAME

Англо-український комп'ютерний словник

(DN) ім'я домену (унікальне ім'я, що ідентифікує сайт: складається з двох або більше частин, розділених крапками)

DOMAIN NAME SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(DNS) система імені домену (система, що трансформує назви доменів на числа ІР)

ELECTRONIC NUMERICAL INTEGRATOR AND CALCULATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(ENIAC) електронний цифровий інтегратор і калькулятор

FIRST NORMAL FORM

Англо-український комп'ютерний словник

перша нормальна форма (відносини реляційної бази даних)

HEXADECIMAL NOTATION

Англо-український комп'ютерний словник

шістнадцятикратна система числення

INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

(ISDN) стандарт відправки даних, голосу, відео через телефон за підтримки частоти передачі даних 64Kbps

INTERNAL SYSTEM NUMBER

Англо-український комп'ютерний словник

(ISN) ідентифікатор об'єкта (в ієрархічних базах даних)

INTERNET PROTOCOL NUMBER

Англо-український комп'ютерний словник

(IPN) номер інтернет протоколу (складається з 4 частин, розділених крапкою, напр. 165.113.245.2)

JOB NAME

Англо-український комп'ютерний словник

ім'я завдання (у мові керування завданнями)

LEAF NODE

Англо-український комп'ютерний словник

лист (вершина дерева, що не має дочірніх вершин)

LOCAL AREA NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

(LAN) локальна (обчислювальна) мережа, ЛОМ

LOGICAL NUMBER

Англо-український комп'ютерний словник

логічний номер пристрою, номер логічного пристрою

MOTHER NODE

Англо-український комп'ютерний словник

материнська (батьківська) вершина

PACKET SWITCHING NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

(PSN) мережа комунікації пакетів (даних)

PARAMETER PASSING BY NAME

Англо-український комп'ютерний словник

передача параметрів по найменуванню

PORTABLE NETWORK GRAPHICS

Англо-український комп'ютерний словник

(PNG) портативна мережева графіка (графічний формат, розроблений спеціально для WWW)

PRINT NEEDLE

Англо-український комп'ютерний словник

друкуюча голка (друкуючої голівки матричного принтеру

PUBLIC DATA NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

мережа передачі даних загального користування

RING NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

кільцева мережа, мережа типу "кільце" (у топології мережі ЕОМ)

SCIENTIFIC NOTATION

Англо-український комп'ютерний словник

експонентний запис, експонентний формат (представлення дійсних чисел у вигляді мантиси і порядку)

SECOND NORMAL FORM

Англо-український комп'ютерний словник

друга нормальна форма (відносини реляційної бази даних)

SECURITY ADMINISTRATOR TOOL ANALYZING NETWORKS

Англо-український комп'ютерний словник

(SATAN) засоби адміністратора для аналізу безпеки мережі

SERIAL NUMBER

Англо-український комп'ютерний словник

1 порядковий номер 2 серійний номер

SIBLING NODES

Англо-український комп'ютерний словник

вершини дерева, що мають одну батьківську вершину

SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(SNMP) протокол керування простою сіткою (набір стандартів для зв'язку між пристроями, приєднаними до TCP/IP)

STATEMENT NUMBER

Англо-український комп'ютерний словник

номер оператора; мітка оператора

SYSTEM NAME

Англо-український комп'ютерний словник

системне ім'я, системний ідентифікатор

THIRD NORMAL FORM

Англо-український комп'ютерний словник

третя нормальна форма (відношення реляційної бази даних)

TREE NAME

Англо-український комп'ютерний словник

складене ім'я, ієрархічне ім'я

TRIPPLE-SUPERTWIST NEMATIC DISPLAY

Англо-український комп'ютерний словник

(TSTN) кольоровий рідкокристалічний дисплей з матрицею потрійних пасивних нематичних елементів

UNIFORM RESOURCE NAME

Англо-український комп'ютерний словник

(URN) URI, який є доступним протягом досить тривалого часу

USER NODE

Англо-український комп'ютерний словник

1 абонент мережі 2 користувальницька (робоча) станція (локальної мережі)

VARIABLE NAME

Англо-український комп'ютерний словник

ім'я (ідентифікатор) перемінної

АЗОТ - Л. АММИАК NH3

Энциклопедия Кольера

АЗОТ - Л. АММИАК NH3К статье АЗОТАммиак - один из наиболее важных промышленных продуктов современной экономики. В конце 20 в. США производили ок. 13 млн. т аммиа

САРАСАТЕ (САРАСАТЕ-И-НАВАСКУЭС) (SARASATE Y NAVASCUEZ) ПАБЛО (1844-1908)

Энциклопедический словарь естествознания

САРАСАТЕ (Сарасате-и-Наваскуэс) (Sarasate y Navascuez) Пабло (1844-1908) , испанский скрипач и композитор. Славился как виртуоз. "Цыганские напевы" (1878), "Фант

ХАНОЙ (HA NOI)

Энциклопедический словарь естествознания

ХАНОЙ (Ha Noi) , столица Вьетнама, порт на р. Хонгха. Особая административная единица центрального подчинения. 2,1 млн. жителей (1992). Главный экономический и к

ХОМОКИ-НАДЬ (HOMOK NAGY) ИШТВАН (1914-80)

Энциклопедический словарь естествознания

ХОМОКИ-НАДЬ (Homok Nagy) Иштван (1914-80) , венгерский кинорежиссер. Научно-популярные фильмы: "Мир пернатых Малого Балатона" (1949), "Жизнь больших прудов" (195

ЦЕЙТНОТ (ОТ НЕМ . ZEIT - ВРЕМЯ И NOT - НУЖДА)

Энциклопедический словарь естествознания

ЦЕЙТНОТ (от нем . Zeit - время и Not - нужда), в шахматной или шашечной партии недостаток времени для обдумывания ходов, которое в официальных соревнованиях регл

ЧЕРНЬ (НИЕЛЛО) (ИТАЛ . NIELLO

Энциклопедический словарь естествознания

ЧЕРНЬ (ниелло) (итал . niello, от лат. niger - черный), черные или темно-серые изображения, нанесенные на металл (золото, серебро) путем гравировки и заполнения

ЭЛЬ-НИНЬО (EL NINO)

Энциклопедический словарь естествознания

ЭЛЬ-НИНЬО (El Nino) , теплое сезонное поверхностное течение в восточной части Тихого океана, у берегов Эквадора и Перу. Развивается эпизодически летом при прохож

ЭРГОНОМИКА (ОТ ГРЕЧ . ERGON - РАБОТА И NOMOS - ЗАКОН)

Энциклопедический словарь естествознания

ЭРГОНОМИКА (от греч . ergon - работа и nomos - закон), отрасль науки, изучающая человека (или группу людей) и его (их) деятельность в условиях производства с цел

ЭТО ДЕ НЮИЗМАН (HESTAUT DE NUYSEMENT) КЛОВИС (МЕЖДУ 1550 И 1560-1623 ИЛИ 1624)

Энциклопедический словарь естествознания

ЭТО ДЕ НЮИЗМАН (Hestaut de Nuysement) Кловис (между 1550 и 1560-1623 или 1624) , французский эзотерический поэт. Автор философских поэм, построенных на алхимичес

ЯНГ (ЯН ЧЖЭНЬНИН) (YANG CHEN NING) (Р . 1922)

Энциклопедический словарь естествознания

ЯНГ (Ян Чжэньнин) (Yang Chen Ning) (р . 1922), физик-теоретик. По происхождению китаец. С 1945 в США. Заложил основы современной теории калибровочных полей (теор

Время запроса ( 0.476713494 сек)
T: 0.481754797 M: 1 D: 0